Audience Answers by the Audience Agency

English | Cymraeg

Os ydych chi eisoes yn defnyddio Offer Data Audience Finder, gallwch ddefnyddio'r un manylion i fewngofnodi yma.


Heb gyfrif Audience Answers neu Audience Finder eto?

Os ydych yn sefydliad diwylliannol, llenwch ffurflen syml i gofrestru

Cofrestru ar gyfer Audience Answers

Y genhedlaeth nesaf o fewnwelediad cynulleidfa ar gyfer sector diwylliannol y DU

Audience Answers yw ein hofferyn mewnwelediad newydd, a ddyluniwyd gyda defnyddwyr i'ch helpu i gyflawni eich nodau datblygu cynulleidfa.

Gwybod mwy

Dadansoddwch eich data

Dewch o hyd i atebion am eich cynulleidfa yn eich data tocynnau ac arolwg

Data Tocynnau

Edrychwch ar eich metrigau tocynnau allweddol gyda'n dangosfwrdd trosolwg am ddim a mewnwelediadau tocynnau uwch.

Darganfyddwch ein cynnig tocynnau

Data Arolwg

Darganfyddwch ddemograffeg, profiadau ac agweddau eich cynulleidfaoedd

Archwiliwch ein cynnig arolwg

Archwiliwch ymhellach

Edrychwch ar rai o'n hadnoddau a'n gwasanaethau eraill

Tystiolaeth am y sector diwylliannol

Edrychwch ar ein hymchwil diweddaraf

Archwiliwch Data'r Sector

Rhwydweithiau

Ymunwch â grŵp cymheiriaid i gymharu â sefydliadau lleol neu debyg

Dewch i wybod am rwydweithiau
Pwy sy'n byw ym mha le?

Archwiliwch ein map rhyngweithiol Audience Spectrum o'r DU

Darganfyddwch y Map Audience Spectrum

Gyda dilema data?

Archebu sesiwn un-i-un gyda'r Hyfforddwr Atebion.

Mwy am yr Hyfforddwr Atebion
Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau ein bod yn rhoi'r profiad a'r gwasanaeth gorau i chi. Parhewch i ddefnyddio'r wefan os ydych chi'n hapus â hyn neu darllenwch ein polisi i ddarganfod mwy.